Copywriting vinkit Tuomas

Buustaa tekstejäsi näillä copywriting-vinkeillä!

Buustaa tekstejäsi näillä copywriting-vinkeillä! • Kesto: 5 min.

Mitä on copywriting? Simppelisti sanottuna copywriting on myyntikeskeisten tekstien kirjoittamista. Kun ymmärrät, miten kirjoitat hyviä myyviä tekstejä, parannat blogiesi ja mainostesi tehokkuutta.

Yritysten tuottamien tekstien tavoite on loppujen lopuksi aina muuttaa lukija asiakkaaksi. Copywriting on tärkeää niin myynnin kuin hakukoneoptimoinnin kannalta, sillä hakukone pyrkii ajattelemaan kuten asiakkaasi. Hyvin kirjoitettu ja selkeä teksti sekä nostaa orgaanista näkyvyyttäsi että kasvattaa myyntiäsi!

Hyvä copywriting rakentuu ostoprosessin ympärille

Jotta ymmärtää hyvän tekstin rakenteen, on mietittävä, mitä vaiheita lukija käy läpi ennen ostoa.

Kaikki alkaa huomiosta. Huomiota herätetään iskevällä ja osuvalla otsikolla, joka saa henkilön lukemaan tekstin alun. Viimeistään ensimmäisen kappaleen on saatava lukija kiinnostumaan. Kun tekstissä on esitetty ne kivenkovat hyödyt, joita lukija saisi tuotteesta, hän haluaa tuotteen. Tekstin lopussa (ja miksei muissakin sopivissa kohdissa), lukijaa kehotetaan toimintaan, eli ostamaan, liittymään postituslistalle tai ottamaan yhteyttä.

Tämän saman nelivaiheisen prosessin voi toteuttaa niin lyhyissä parin virkkeen somepostauksissa, blogeissa tai jopa useista teksteistä koostuvissa myyntiprosesseissa. Periaate ja vaiheet ovat kuitenkin aina samat, joten varmista, että nämä elementit löytyvät jokaisesta tekstistäsi!

Copywriting tekstirakenne

Ilman otsikkoa ei ole lukijaa

Hyvässä tekstissä jo pelkkä otsikko herättää lukijan kiinnostuksen ja vakuuttaa tämän vähintään lukemaan ensimmäisen kappaleen leipätekstiä.

Otsikko on lukijan ensikosketus tekstiisi, joten sen tulee antaa oikea ensivaikutelma tekstin sisällöstä ja aiheesta. Klikkiotsikot herättävät huomion, mutta ovat usein liian johdattelevia. Vältä vaikeita ilmaisuja ja johtamasta lukijaasi harhaan.

Toimiva otsikko on:

 • Spesifi - Tekstin aiheen on tultava selväksi otsikosta. Tämä on tärkeää myös hakukoneoptimointiin liittyvistä syistä.
 • Erottuva ja omaperäinen - Persoonallisuus ja erottuvuus kiinnittää lukijan huomion. Toimi eri tavalla kuin muut!
 • Toimintaan kannustava - Mitä asiakas saa jos toimii heti. Käytä toimintaan kehottavia sanoja jo otsikossa
 • Hyödyllinen - Hyvä otsikko ei ole pelkästään oivaltava tai pelkkä klikkiotsikko, vaan kertoo jo miksi teksti on hyödyllinen.

Leipäteksti vakuuttaa ostamaan

Kysymykset tekstin alussa saavat lukijan ajattelemaan ja lukemaan eteenpäin vastauksen löytääkseen.

Copywritingissa ja markkinoinnissa yleisesti tuotteen hyödyt ovat paljon tärkeämpiä kuin itse ominaisuudet. Tuote itsessään ei ole merkityksellinen, vaan sen ratkaisemat ongelmat ja sen tuomat hyödyt.

Mieti, miten esität lukuja. Kumpi kuulostaa paremmalta:

"Myynti tuplaantui" vai "Myynti kasvoi 103 %"

Helposti ymmärrettävät ilmaisut ovat tehokkaita. Tässä esimerkissä myynnin tuplaantuminen on parempi tapa sanoa asia tekstissä, sillä sen ymmärtää heti.

Tunteiden rooli liiketoiminnassa on huomattava, varsinkin toimintaa edeltävässä vaiheessa. Vetoa tekstilläsi lukijan tunteisiin kuvailemalla tuotteitasi ja niiden hyötyjä värikkäällä kielellä. Käytä superlatiiveja harkitusti kiinnittämään lukijan huomion haluamiisi asioihin.

Suorat toimintaan ohjaavat huomiosanat, kuten ilmainen, nyt, heti ja osta, ovat tunnetusti toimivia. Tarjoamalla eksklusiivisuutta ja aikarajoitteisia tarjouksia, luot asiakkaalle syyn toimia nyt eikä myöhemmin.

Tekstin pituudelle on vain yksi sääntö: teksti on oikean pituinen silloin, kun se saa lukijan vastaamaan toimintakehotteeseesi. Joskus siihen vastataan kahden virkkeen jälkeen, toisinaan se vaatii pitkän lämmittelyn. Testaa siis erilaisia tekstejä, ja hio niistä parhaimmat yhteen.

Copywriting tehokkaammaksi näillä vinkeillä

Kirjoitit sitten blogeja tai mainostekstejä yrityksellesi, nämä vinkit haltuun ottamalla parannat viestisi välittymistä ja pidät lukijat tekstisi äärellä.

1. Hyödynnä tuotteesi hyötyjä ja kerro, mitä ongelmia tuotteesi ratkaisee. Vertaa myös kilpailijoihisi, ja kerro, miksi tuotteesi on paras vaihtoehto markkinoilla.

2. Kerro mitä hyötyjä tuotteestasi on juuri "hänelle". Kirjoita teksti henkilökohtaiseksi ja puhuttele lukijaa. Keskity lukijaan ja mitä hän tuotteesta saa. Ei "Me tarjoamme" vaan "Sinä saat".

3. Kirjoita kohderyhmällesi. Käytä lukijoidesi tyyliä tehdäksesi tekstin heidänlaisekseen. Mieti esimerkiksi mitä sanoja kohderyhmäsi haluaa kuulla?

4. Tunne käyttämäsi viestintäkanava. Kirjoita tekstisi kanavan mahdollisuudet, rajoitteet ja käyttäjäkunta huomioon ottaen.

5. Vältä liian pitkiä tekstejä. Lukija menettää kiinnostuksensa, kun ei saa hakemaansa hyötyä tarpeeksi nopeasti.

6. Kehoita toimimaan. Copywritingin tarkoituksena on ohjata lukija tekemään haluttuja toimia, kuten ostamaan. Sisällytä toimintakehotteita tekstisi yhteydessä, jotta lukijan on helpompi edetä.

7. Kannusta lukijaa nopeaan toimintaan puhumalla aktiivissa ja kehottamalla toimimaan nyt, kun esimerkiksi tarjous on voimassa.

8. Pysy totuudenmukaisena, äläkä anna tekstissä lupauksia, joita et voi pitää.

9. Tarkista tekstisi. Tämän pitäisi olla itsestään selvää, mutta kirjoitusvirheet vievät nopeasti uskottavuuden viestiltäsi.

Lukijat ovat oppineet sivuuttamaan markkinointiviestit eri kanavissa, sillä mainoksia tulvii kaikkialta. Tämä on johtanut siihen, että huomion kiinnittäminen ja kiinnostuksen herättäminen on vaikeampaa. Pidä viestisi siis ytimekkäänä ja nopeasti prosessoitavana. Vältä esimerkiksi pitkiä yhtenäisiä kappaleita, ja riko tekstiä ranskalaisilla viivoilla, korostetuilla sanoilla, väliotsikoilla, kuvilla ja muilla viestin välittämistä helpottavilla keinoilla.

---

Liity nyt VIP-listalle, niin saat ilmaisen työkalun copywritingin tueksi. Lähetämme VIP-listalaisillemme aina lisämateriaalia blogien vinkkien toteuttamiseen.

Lisää käytännön vinkkejä tekemiseen saat myös helposti ottamalla yhteyttä meihin, niin katsotaan yhdessä copywriting kuntoon!

Löydä kohderyhmäsi Tuomas

Miten tunnistaa yrityksesi kohderyhmä?

Miten tunnistaa yrityksesi kohderyhmä? • Kesto: 6 min

Yksi on varmaa. Kaikille ei voi myydä. Sitä varten sinun on tunnistettava kohderyhmäsi.

Kohderyhmän määrittely on osa markkinointistrategiaa, ja ensimmäisiä asioita, joita aloittelevan yrityksen tulisi tehdä. Tarkemmin rajatut markkinat, jopa niche-markkinat, ovat väylä tavoittaa hallittavissa oleva asiakasryhmä. Kun tiedät kohderyhmäsi, voit käyttää aikasi ja rahasi niihin henkilöihin, jotka todennäköisimmin tulisivat asiakkaiksesi. Pystyt tarjoamaan heille relevanttia sisältöä ja mainontaa, ja näin ollen parannat markkinointisi tuloksia ja minimoit vääriin ihmisiin käytetyn mainosrahan.

Millainen on hyvä kohderyhmä?

Ei ole olemassa yhtä oikeaa kohderyhmää, vaan se riippuu täysin yrityksesi tarjoamista tuotteista ja palveluistasi.  Hyvä kohderyhmä on tarkka, tavoitettava, halukas maksamaan ja erottuva.

Tarkka

Tarkka kohderyhmä on määritelty ja rajattu. Se on tarpeeksi pieni, että sitä voidaan tehokkaasti kohdentaa, mutta tarpeeksi suuri, että siinä on potentiaalia liiketoimintamielessä. Tiedät, millaiset ihmiset siihen kuuluvat, ja ketkä eivät. Tärkeä kysymys on, onko kohderyhmässä tarpeeksi potentiaalisia asiakkaita liiketoiminnan kannalta.

Tavoitettava

Sinun on pystyttävä tavoittamaan potentiaaliset asiakkaasi jotakin väylää pitkin. Tämä tarkoittaa sitä, että pystyt kohdentamaan heille mainontaa ja viestintää. Kohderyhmä, joka on liian hajanainen tai häilyvä ei ole tavoitettava, jolloin sitä ei voi hyödyntää markkinoinnissa. Jos et pysty tavoittamaan kohderyhmääsi, ei markkinoinnista tule mitään. Tavoitettavuuteen liittyy myös kysymys siitä, miten moni kohderyhmän ulkopuolinen näkee mainoksesi tai viestisi kun tavoittelet asiakkaitasi. Nämä kohderyhmään kuulumattomat tuovat kustannuksia ilman tuloja.

Halukas maksamaan

Asiakkaidesi on oltava valmiita maksamaan tuotteestasi. Tämä halukkuus tulee heidän ongelmien ratkaisusta. Maksuhalukkuus on osittain lähtöisin tuotteestasi, mutta sinun on tavoitettava ne henkilöt, jotka siitä haluavat maksaa. Onko kohderyhmälläsi varaa ostaa tuotteitasi, ja tiedätkö, mikä saa asiakkaasi ostamaan? Onko sinulla tarjota aitoa hyötyä tai ratkaisuja asiakkaiden ongelmiin?

Erilainen

Erilainen kohderyhmä erottuu muista ryhmistä käytöksellään, tavoillaan ja tarpeillaan. Kohderyhmiä ei tarvitse olla vain yksi. Samaa tuotetta voi käyttää eri tavalla useampikin täysin erilainen kohderyhmä. Kun suunnittelet markkinointiasi, tee viestisi tietty kohderyhmä mielessä. Toinen kohderyhmä vaatii eri viestin kuin toinen, joten tarjoa sisältöä kaikille. Älä kuitenkaan mainosta toiselle ryhmälle toisen viestillä, vaan kohdenna viesti aina kun voit.

Okei, nyt tiedämme millainen hyvä kohderyhmä on. Entä miten se konkreettisesti määritellään?

Miten määrittää kohderyhmä

Kohderyhmän määrittely - Step-by-step

Kohderyhmän ja ihanneasiakkaan määrittely on vaiheittainen prosessi. Tarkoitus on yksi tekijä kerrallaan määritellä kohderyhmää, seuloen ja tarkentaen ryhmän määritelmää, kunnes jäljelle jäävät henkilöt ovat sekä kiinnostuneita että ostokykyisiä.

1. Aloita määrittely analysoimalla tarjontaasi

 • Listaa tuotteesi keskeiset ominaisuudet ja mikä hyöty jokaisesta ominaisuudesta syntyy.
 • Minkä ongelman tuotteesi tai palvelusi ratkaisee? Eli miksi tuotettasi ostettaisiin?
 • Ketkä tarvitsevat tuotteesi tarjoamaa ratkaisua?

2. Profiloi sellaisen henkilön ominaisuudet, joka tarvitsee ratkaisuasi

Demografiset ominaisuudet:

 • Ikä
 • Sukupuoli
 • Tulotaso
 • Koulutus
 • Siviilisääty
 • Ammatti

Psykografiset ominaisuudet:

 • Arvot
 • Persoonallisuus
 • Asenteet
 • Kiinnostuksen kohteet
 • Elämäntapa
 • Käytös

Nämä ovat vain esimerkkejä ominaisuuksista, joita voi käyttää kohderyhmän määrittelyyn. Kaikki niistä eivät myöskään ole oleellisia sinun tuotteellesi. Jos yrityksesi toimii vain tietyllä alueella, myös geograafiset tiedot ovat tärkeitä kohdentamisessa. Määrittele, miten laajalta alueelta asiakkaasi saattaisivat tulla, ja kohdenna sen mukaan.

Demografiset tiedot ovat nykyään helposti saatavilla eri digitaalisista kanavista. Näiden mukaan on myös helppo mainostaa, sillä mainosalustat tarjoavat valmiita asetuksia demografisten tietojen mukaan kohdentamiselle. Psykografiset tiedot ovat häilyvämpiä, niitä on enemmän ja niihin on vaikeampi päästä käsiksi ja kohdentaa. Nämä ovat asioita, joihin ei aina pystytä vaikuttamaan suoraan mainosten kohdentamisella, vaan enemmänkin viestin tai sisällön kautta.

---

Esimerkiksi:
Sanotaan, että myyt laadukkaita kotimaassa valmistettuja naisten vyölaukkuja, jotka ovat premium-hintaisia.

 • Vyölaukussa säilytetään tavaroita, eli hyöty käyttäjälle on kyky kuljettaa tavaroita mukanaan vaatetuksesta riippumatta
 • Vyölaukut ovat trendikkäitä, eli käyttäjä viestittää omaa trendikkyyttään laukulla
 • Kotimaisuus miellyttää käyttäjän ympäristötietoisuutta

Voimme siis rajata kohderyhmäämme seuraavasti:

 • Naiset
 • Muodista kiinnostuneet
 • 16-35 vuotiaat
 • Suomalaiset (kotimaisuus)
 • Ympäristöstä kiinnostuneet
 • Korkeasta laadusta pitävät
 • Keskimääräistä parempituloisia

Näin olemme määritelleet selkeän kohderyhmän, jolle voimme alkaa markkinoida vyölaukkujamme!

---

Kohderyhmien hyödyntäminen

Kun kohdeasiakkaasi on määritelty, kohdentaminen ja markkinointi helpottuu. Voit tehdä sisältösi ja markkinointisi kohderyhmän mukaan, ja tiedät kenelle viestisi on tarkoitettu.

Jos sinulla on useita kohderyhmiä, pyri tuottamaan kohderyhmäkohtaista viestintää. Markkinoinnin ideaalitapaus on, että jokaiselle potentiaaliselle asiakkaalle tarjotaan juuri heille relevanttia viestintää, mutta tämä on mahdollista vain hyvin harvoin. Toiseksi paras tilanne on tarjota sisältöä kohderyhmäkohtaisesti kohdentaen.

Liian monet kohderyhmät voivat kuitenkin viedä terävimmän kärjen markkinoinnistasi, joten älä yritä kohdentaa yhtä mainosta kerralla jokaiselle kohderyhmällesi. Lisäksi jos sinulla on monta kohderyhmää, on vaikea luoda yhtenäistä jokaista kohderyhmää puhuttelevaa brändiä.

Muista, että määrittelemäsi kohderyhmä ei aina vastaa todellista tilannetta. Asiakkaasi voivatkin olla profiililtaan aivan erilaisia kuin mitä toivot niiden olevan tai mille pyrit kohdentamaan. Tällöin sinun tulee päättää, jatkatko ihannekohderyhmäsi tavoittelua, vai kohdennatko jatkossa oikeisiin asiakkaisiisi. Kohderyhmä tulee ottaa huomioon markkinoinnissa, mainostamisessa, viestinnän tyylissä, tuotesuunnittelussa ja fyysisissä liiketiloissa. Kaikessa, mikä näkyy asiakkaalle.

Lisäapua?

Kohtuullisen selkeää, eikös? Voit lisäksi hyödyntää muita tietolähteitä apuna määrittelyyn:

 • Facebook, Instagram, Google Analytics. Kaikki nämä antavat valmista dataa sinusta kiinnostuneista henkilöistä. Älä ota näitä kuitenkaan suorina totuuksina. Eri sosiaalisen median alustoilla on omat käyttäjäkuntansa, eivätkä esimerkiksi kaikki Instagram-seuraajasi ole kiinnostuneita tai kykeneviä ostamaan tuotteitasi.
 • Omat asiakkaasi! Kysy heiltä, ketkä tuotettasi käyttävät. Asiakkailtasi kysymällä voit myös varmistaa omat oletuksesi kohderyhmästäsi.
 • Valmiiksi tehdyt tutkimukset eri alojen asiakkaista. Etsi näitä netistä ja hyödynnä valmiiksi tehty tutkimus.
 • Vertaile kilpailijoitasi. Harvoin on tilannetta, jossa yrityksesi toimisi täysin koskemattomalla kentällä. Aina on joku, jolta voi katsoa mallia. Käy läpi ainakin kilpailijoidesi mainokset ja nettisivut, ja mieti, ketä ne puhuttelevat.

 

Helpottaaksemme kohderyhmien määrittelyä, teimme ilmaisen blueprint-pohjan kohderyhmän profilointiin VIP-listalaisillemme. Liity nyt listalle, niin saat tämän ja monet muut työkalut yrityksesi hyödynnettäviksi!

instagram analytiikka Tuomas

Näin analysoit Instagram-tilisi kävijätietoja – Osa 2

Näin analysoit Instagram-tilisi kävijätietoja - Osa 2 • Kesto: 5 min

Jatkoa Instagramin kävijätietojen analysointiin - osa 1.

Kävijätiedot kertovat sinulle paljon seuraajiesi käyttäytymisestä julkaisuissasi. Analysoi Instagram-tilisi kävijätietoja, jotta voit tarjota seuraajillesi relevantimpaa sisältöä, joka saavuttaa paremmin myös omat liiketoiminnalliset tavoitteesi.

Parhaiden julkaisujen vertailu

Voit vertailla miten julkaisusi rankkautuvat keskenään eri tunnusluvuissa Sisältö-välilehden Syötejulkaisujen alta. Kaikki julkaisusi haluamaltasi aikaväliltä on lajiteltavissa eri tunnuslukujen mukaan. Lajitteluvaihtoehtoja on tätä blogia kirjoittaessa 14, ja olen jakanut ne karkeasti kolmeen kategoriaan:

Kanssakäyminen

 • Vierailut profiilissa
 • Seuraajat
 • Sivustoklikkaukset
 • Puhelut
 • Sähköpostit
 • Tekstiviestit
 • Hae reittiohjeet

Sitoutuminen julkaisuun

 • Sitoutuminen
 • Tykkäykset
 • Kommentit
 • Jaot
 • Tallennettu

Kattavuus

 • Kattavuus
 • Näyttökerrat

Kanssakäymiset ovat liiketoiminnallisesti merkittävimmät luvut. Niissä julkaisusi näkijä on osoittanut kiinnostuksesi yritystäsi kohtaan joko yhteydenotolla tai tutustumalla lisää yrityksesi tai Instagram-profiilisi tarjontaan. Aitoja kaupallisia yhteydenottoja tulee harvoin, mutta ne ovat silloin sitäkin arvokkaampia. Vierailut profiilissa käytännössä aloittaa mahdollisen kanssakäymisen, sillä seuraamista lukuunottamatta  kaikki toiminnot on tehtävä julkaisijan profiilin kautta. Syötejulkaisuihin ei voi lisätä toimintokehotteita. Muutaman yritysprofiilin kävijätietoja katsomalla, karkeasti yksi kolmesta julkaisusta on saanut vierailijoita linkkaamalleen sivustolle, ja sähköposteja ja puheluita on tullut harvoin jos koskaan. Mitä enemmän vierailuja profiiliin julkaisusi tuottavat, sitä houkuttelevampia ne julkaisut ovat olleet markkinoinnin ja myynnin mielessä. Julkaisun nähneet ovat kiinnostuneet profiilistasi, eivätkä pelkästään julkaisun sisällöstä. Jos saat ohjattua kävijäsi profiiliisi ja siitä mahdollisesti vielä verkkosivuillesi, on tämä kävijä aina askeleita lähempänä yhteydenottoa ja mahdollista myyntiä. Seuraajat-luku kuvastaa niiden kävijöiden määrää, jotka seurasivat profiiliasi juuri kyseisen julkaisun kautta.

Sitoutumiset ovat myös tärkeitä. Mitä enemmän seuraajasi sitoutuvat julkaisuusi juuri kun se on julkaistu, sitä laajemmin sitä jaetaan muillekin. Parhaassa tapauksessa julkaisusi pääsee Instagramin hakuosion hashtagien suosituimmat-listaukseen, joka tuo huomattavaa lisänäkyvyyttä sisällöllesi. Tässä on kuitenkin merkitystä hashtagilla, jonka top-tulokseksi se pääsee, joten käytä relevantteja hashtageja.

Sitoutumiset sisältävät tykkäykset ja kommentit julkaisussa. Saamalla kävijän sitoutumaan julkaisuusi esimerkiksi kommenttikehotteella, hänelle suositellaan todennäköisemmin sinun sisältöjäsi jatkossakin. Kommentit ovat varsinkin tehokkaita, sillä niistä jää vahvempi muistijälki kävijälle, ja ne vaativat hieman enemmän sitoutumista julkaisuun kuin helppo tuplatäppäys etusivun fiidissä.

Instagramissa voi tallentaa toisten julkaisuja talteen listoille, jotta voit palata niihin myöhemmin helposti takaisin esimerkiksi inspiraation vuoksi. Tallennettu-suodatus näyttää moniko käyttäjä on tallentanut julkaisujasi. Kattavuus ja näyttökerrat tarkoittivat uniikkien profiilien määrää, jotka näkivät julkaisusi, sekä kuinka monta kertaa sitä on yhteensä näytetty.

Kuvakohtaiset kävijätiedot

Kun avaat kävijätiedot oman profiilisi fiidistä, pääset analysoimaan tarkempia tietoja, mistä liikenne on tullut julkaisuusi. Nämä luvut kertovat, onko kuvasi saanut esimerkiksi huomattavan paljon huomiota avainsanoissa. Valitettavasti avainsanakohtaista statistiikkkaa ei kävijätiedoista löydy, joten jää arvailun varaan, mikä hashtagi on osoittautunut napakympiksi.

Lisäksi kuvan kävijätiedoissa näet normaalit tykkäykset, kommentit, jaot ja tallennukset, sekä kuinka moni on esimerkiksi vieraillut profiilissasi juuri kyseisen julkaisun kautta.

instagram kuvakohtaiset kävijätiedot

Lopuksi

Instagramin kävijätiedot antavat hyvää dataa, jota someaktiivinen yritys voi hyödyntää liiketoiminnassaan. Jos kaipaat lisäapua analyyseissa, laita meille viestiä niin jutellaan lisää! Olemme myös kirjoittaneet e-kirjan yritysten someviestinnän tueksi – Menesty somessa, 30 + 5 ideaa sisältömarkkinointiin

Tuomas

Näin analysoit Instagram-tilisi kävijätietoja – Osa 1

Näin analysoit Instagram-tilisi kävijätietoja • Kesto: 6 min

Instagram on loistava kanava jakaa graafista sisältöä niin yksityishenkilönä kuin yrityksenäkin. Ne meistä, jotka pitävät datasta ja tilastoista eivät kuitenkaan saa sammutettua tiedonjanoaan pelkällä julkaisun tykkääjien ja profiilin seuraajien määrällä, joihin tavallisen profiilin tilastot käytännössä rajoittuvat. Tähän on ratkaisuna Instagramin yritysprofiilit, jotka antavat pääsyn laajempaan kävijästatistiikkaan.

Yritysprofiilin hyödyntäminen

Yritysprofiili on lähtökohtaisesti tarkoitettu nimensä mukaisesti yritysten käyttöön, sillä se mahdollistaa julkaisuiden markkinoinnin mainosrahalla sekä yhteydenottopainikkeiden lisäämisen profiiliin. Lisäksi pääset selaamaan kävijätietoja, joiden avulla voit oppia tuntemaan seuraajakuntasi ja kohderyhmäsi paremmin.

Instagramin kävijätiedot antavat nopean katsauksen siihen, miten hyvin yleisösi sitoutuu julkaisuihisi. Instagramissa ”menestyminen” on pelkkää algoritmia ja sen mukaan pelaamista. Seuraajien ostaminen tai muut epärehelliset keinot kitkeytyvät pois yhä nopeammin. Kuulopuheita on paljon, ja huhut kiertävät, millä keinoilla saat julkaisusi paremmin seuraajiesi fiidiin näkyviin. Kylmä fakta on se, että sisällöllä on merkitystä. Laadukas ja aito somesisältö parantaa sitoutumisia, jolloin Instagram näyttää sisältöjäsi myös herkemmin muille seuraajillesi.

Päiväkohtaiset tilastot Instagramissa

Kävijätietojen läpikäynti

Instagramin kävijätiedot jakautuvat kolmeen kategoriaan: Toiminta, Sisältö ja Kohderyhmä. Kävijätietoja voit selata sekä koko profiilin tasolla profiilisi yläkulman valikosta, tai julkaisukohtaisesti jokaisen julkaisun alta ”Näytä kävijätiedot” painikkeella.

Toiminta

Kävijätietojen ensimmäisellä välilehdellä on profiilissasi tapahtuneen toiminnan yhteenveto viimeisen seitsemän päivän ajalta. Ensimmäisenä osiona on tapahtumat, joka näyttää päiväkohtaisesti, kuinka monta ihmistä on vieraillut profiilissasi tai klikannut profiilisi sivustolinkkiä. Lisäksi molempien lukujen alta löytyy vertailu edelliseen seitsemään päivään, joten voit seurata miten toiminta on muuttunut tällä ajanjaksolla.

Tutustuminen on Toiminta-välilehden toinen osio. Se esittelee kaksi olennaista termiä, Kattavuuden ja Näyttökerrat. Kattavuus kuvastaa uniikkien näyttökertojen määrää, eli kuinka monta profiilia on julkaisusi nähnyt. Näyttökerrat laskevat julkaisuidesi kokonaisnäyttömäärää, eli yksi profiili voi olla nähnyt julkaisusi vaikka viisi kertaa syötteessään.

Miten hyödyntää tätä tietoa:

 • Hyvä yleisnäkymä viimeisen seitsemän päivän kävijäaktiivisuuteen
 • Luvut kuten sivustoklikkaukset ovat tärkeitä markkinoinnin tavoitteita – ne ohjaavat seuraajiasi kohti myyntiputkea.
 • Tavoitetut tilit viimeiseltä viikolta on tunnusluku joka kuvastaa yhtäaikaa sekä omien sisältöjesi laatua, että seuraajiesi laatua. Jos postaat esimerkiksi säännöllisesti neljä kertaa viikossa, mutta tavoittamiesi tilien määrä on alle 2/3 seuraajiesi lukumäärästä, viittaa se heikkoon tavoittavuuteen tai "huonoon" seuraajakuntaan, kuten botteihin tai epäaktiivisiin profiileihin. (Huom. Instagramin algoritmi perustuu siihen, että julkaisusi saavuttavat nopeasti sitoutumisia. Botit eivät sitoudu, joten ne laskevat sitoutumisastettasi ja julkaisuidesi jakelua oikeille seuraajille)
kävijätiedot toiminta

Sisältö

Sisältö-välilehdellä näet, mitä olet julkaissut fiidiisi ja tarinaasi, sekä mitä markkinointeja sinulla on mahdollisesti ollut käynnissä viimeisen seitsemän päivän aikana.

Sisällön alta pääset tutustumaan julkaisukohtaisesti kävijätietoihin, jotka ovat todennäköisesti kiinnostavinta tietoa. Painamalla ”Näytä kaikki”, näet kaikki julkaisusi ja miten ne rankkautuvat keskenään eri mittareilla. Palaamme julkaisukohtaisiin kävijätietoihin myöhemmin tässä blogissa.

Miten hyödyntää tätä tietoa:

 • Näet viimeisen viikon näytetyimmät julkaisut, ja voit vertailla omaa aktiivisuuttasi edelliseen viikkoon.
 • Täältä pääset vertailemaan kaikkia julkaisujasi ja niiden lukuja toisiinsa
 • Jos ylläpidät hyvää säännöllistä julkaisuaikataulua, julkaisujen määrä ei kerro suuresti mitään, sillä se pysyy vakiona.
instagramin kävijätietojen sisältö

Kohderyhmä

Täällä näet seuraajiesi kehityksen, heidän sijaintinsa kaupungeittain ja maittain, ikäjakauman, sukupuolijakauman ja kellonajat ja päivät, jolloin seuraajasi ovat aktiivisimmillaan.

Miten hyödyntää tätä tietoa:

 • Kohdistatko myynnin ja markkinointisi oikealle kohderyhmälle? Eroaako oma mielikuvasi kohderyhmästäsi Instagram-yleisöstäsi? Voitko tarkentaa kohdistuksia, mainoksia, myyntitekstejä ja sisältöjäsi paremmin Instagramin kohderyhmällesi, vai pitäisikö sinun muuttaa jotain, jotta tavoitat haluamasi kohderyhmän.
 • Seuraajien päivä- ja tuntikohtainen aktiivisuus kertoo, mihin aikaan ja minä päivinä sinulla kannattaa olla uutta sisältöä julkaistuna, jotta se tavoittaisi mahdollisimman monet.
kävijätiedot kohderyhmä

Entä kuvakohtaiset tiedot?

Instagramin kävijätiedot ovat kiinnostavia, varsinkin kun voit verrata julkaisuja toisiinsa. Kerromme lisää kuvakohtaisista kävijätiedoista blogin toisessa osassa! Liittymällä VIP-listallemme pääset käsiksi vastaavaan lisämateriaaliin ennen muita 😉

Digitaalinen markkinointistrategia yrityksessä Mel

Viisi vaihetta tuloksellisen markkinointistrategian toteuttamiseen

Viisi vaihetta tuloksellisen markkinointistrategian toteuttamiseen • Kesto: 6 min.

Digitaalinen markkinointi on kiistatta yksi tärkeimmistä asioista yrityksesi markkinoinnissa ja markkinointistrategia ohjaa markkinointia. On helppoa eksyä erilaisten ohjeiden ja markkinoinnin trendien viidakkoon, tuntea riittämättömyyttä sekä epäonnistumista. Kuinka me pienyrittäjät voisimmekaan pysyä markkinoinnin aallon harjalla, kun yrityksen kasvattamisessa on muutenkin ihan tarpeeksi tekemistä? Digimarkkinoinnin kehittäminen kasvun tukemiseksi on olennainen osa markkinointia ja jatkuva prosessi. Merkityksellistä on kuumien trendien orjallisen seuraamisen sijaan rakentaa toimintasuunnitelma, joka palvelee sekä yrityksesi kasvua, että asiakkaitasi. Kokosimme alle 5 vaihetta toimivan markkinointistrategian luomiseksi digitaalisessa ympäristössä.

Mikä on markkinointistrategia?

Toimiva markkinointistrategia on sarja toimintoja, jotka auttavat yritystäsi saavuttamaan sille asetettuja tavoitteita, tässä tapauksessa digitaalisissa kanavissa. Nämä kanavat sisältävät maksetun ja orgaanisesti ansaitsemasi näkyvyyden, sekä omistamasi (kuten verkkosivusi, blogisi) tiedotusvälineet. Kaikki nämä kanavat voivat tukea yhtä samaa tavoitetta.

Kaikessa yksinkertaisuudessaan strategia on suunnitelma siitä, kuinka saavutat yrityksesi markkinoinnille asettamasi tavoitteen, tai useamman pienemmän tavoitteen. Tällainen tavoite voisi olla esimerkiksi uutiskirjelistan kasvattaminen 25 %:lla tai verkkosivuston liikenteen kasvattaminen 2000:sta uniikista kävijästä 3000 kävijään kuukaudessa.

Markkinointistrategia muodostuu viidessä vaiheessa:

 1. Määrittele kohderyhmä
 2. Tunnista nykytilanne ja olemassa olevat resurssit
 3. Aseta tavoitteet
 4. Määrittele keinot tavoitteiden saavuttamiseksi
 5. Koosta yhtenäinen markkinointistrategia
Markkinoinnin digistrategia S-Com

Määrittele digimarkkinoinnin kohderyhmä

Kaikki, niin verkossa kuin verkon ulkopuolella tapahtuva markkinointi, alkaa kohderyhmän tunnistamisella. On olennaista tietää, kuka on unelma-asiakkaasi, mitä hän tekee työkseen, missä hän viettää vapaa-aikaansa, minkä ikäinen hän on, mistä asiakkaasi on kiinnostunut ja minkälaisia asioita hän tuotteessasi tai palvelussasi arvostaa. Jos mahdollista, perusta nämä päätelmät oikeaan dataan, jotta ostajaprofiilisi vastaa todellisuutta. Kohderyhmän tunnistamiseen liittyy olennaisesti myös päätös siitä, kenelle et halua markkinoida, toisin sanoen ketä et halua asiakkaaksesi.

Tunnista nykytilanne ja olemassa olevat resurssit

Pohdi, miten markkinointisi toteutetaan tällä hetkellä, miten se onnistuu tavoitteissaan ja mitä puutteita siinä on. Kerää yhteen ne periaatteet, joilla viestitte somessa, kuinka usein teette sitä ja millaisella sisällöllä. Mieti, mitä resursseja sinulla on käytettävissäsi. Mieti tekijöitä, aikaa ja budjettia. Mieti onko jollain käytettävissä olevalla henkilöllä erikoistaitoja, joita voit hyödyntää markkinointisi toteuttamisessa.

Tunnista, millaisia omia kanavia, ansaittuja näkyvyyttä ja maksettua näkyvyyttä yritykselläsi on, ja miten niitä hyödynnetään. Omat kanavat tarkoittavat yrityksesi nettisivuja, blogia, (sosiaalisen median profiileja) ja muita mahdollisia kanavia, joita yrityksenne hallitsee. Ansaittu näkyvyys perustuu word of mouthiin – puskaradioon. Somepostaukset, joita asiakkaasi tekevät yrityksestäsi, lehtijutut ja blogimaininnat ovat ansaittua näkyvyyttä. Sitä on vaikea hallita ja sitä voi olla vaikea saada, mutta se koetaan yleensä arvokkaimmaksi näkyvyydeksi, sillä se ei ole yrityksen omasta suusta sanottua mainontaa, vaan muiden ihmisten puolueettomia mielipiteitä. Maksettu näkyvyys on yksinkertaisuudessaan kaikki maksullinen mainonta, jota yrityksesi tekee digitaalisissa kanavissa.

Aseta tavoitteet

Markkinoinnin lopullinen tavoite on aina lisätä myyntiä, mutta keinoja sen saavuttamiseksi voi olla useita. Aseta itsellesi selkeät, mitattavat ja realistiset markkinoinnin tavoitteet. Tavoitteita on hyvä asettaa useampia ja tavoitteilla on oltava takaraja, jotta niitä tulee myös edistettyä. Aseta itsellesi lyhyt kuukauden tavoite, pidempi puolen vuoden tavoite ja pitkä vuoden tavoite. Usealla tavoitteella pystyt seuraamaan kehitystäsi, ja pienten tavoitteiden saavuttaminen tuo onnistumisen tunteita ja motivoi jatkamaan.

Tärkeää on pystyä mittaamaan tavoitteiden toteutumista, joten numeeriset tavoitteet, kuten 50 % lisäys kävijöissä nettisivuilla, hakukonesijoituksen nousu kahdella sijalla tai Instagram-postauksien määrän kasvattaminen neljään viikossa ovat selkeitä tavoitteita. Tavoitteiden toteutumista voit seurata esimerkiksi Google Analyticsillä. Jos et vielä ole liittänyt nettisivujasi Analyticsiin, muista tehdä se ennen kuin aloitat uuden markkinointistrategiasi toteuttamisen. Tällöin pystyt seuraamaan tavoitteiden toteutumista erilaisin tunnusluvuin ja metriikoin.

Määrittele keinot tavoitteiden saavuttamiseksi

Kirjaa ylös ne keinot, joilla lähdet hyödyntämään olemassa olevia resurssejasi, ja tekemään töitä asettamiesi tavoitteiden saavuttamiseksi. Nämä ovat niitä toimia, joita tulet tekemään niin kauan, kunnes tavoitteidesi deadline on ajallisesti saavutettu.

Aloita miettimällä, mistä kanavista löydät kohderyhmäsi ja tavoittelemasi asiakkaat. Jos kohderyhmäsi on B2B-ammattilaiset, LinkedIn on todennäköisesti tehokkaimpia kanavia, kun taas esimerkiksi parikymppiset kuluttaja-asiakkaat voivat löytyä parhaiten Instagramista. Mieti myös muita kanavia, kuten hakukonemainontaa, sähköposteja, Youtube videomainoksia, displaymainontaa ja niin edelleen.

Mieti, millainen sisältö ja millaiset toimet auttavat sinua saavuttamaan tavoitteesi. Jos tavoitteesi on nostaa keskimääräistä sitoutumisastetta sosiaalisen median julkaisuihin, suunnittele sellaista sisältöä, joka kannustaa sitoutumisiin tai minkälainen sisältö on aiemmin saanut korkean sitoutumisasteen. Jos tavoitteesi on kasvattaa nettisivujesi kävijämäärää, keskity hakukoneoptimointiin ja ohjaa ihmisiä sosiaalisen median kanavistasi nettisivuillesi erilaisin toimintakehotteiden avulla. Jos tavoittelet lisää lämpimiä liidejä myynnille, postituslistat ja uutiskirjeet ovat loistavia työkaluja. Tarjoa niiden tilaajille sisältöä, joka tuo lisäarvoa relevantin tiedon ja sisällön muodossa.

Digimarkkinointi on paljon myös datan pyörittämistä ja sen analysointia. Vertaile aikaisemmin julkaisemiasi sisältöjä, postauksia, blogeja ja mainoksia, sekä myös tuotteita. Katso, mitkä ovat menestyneet parhaiten eri osa-alueilla (konversiot, seuraajat, sitoutumiset, yhteydenotot jne.), ja tuota lisää vastaavanlaista sisältöä. Mieti, millaista sisältöä määrittelemäsi kohderyhmä haluaa, ja tuota sen mukaista sisältöä, jotta saavutat tavoitteesi.

Koosta yhtenäinen markkinointistrategia

Kirjoita markkinointistrategiasi yhtenäiseksi yhden paperin suunnitelmaksi. Hyvä tapa sen muodostamiseksi on kirjoittaa strategia auki toimittain aikajärjestyksessä. Esimerkiksi:

 • Tammikuu: Aloita uutiskirjeen jakelu 1x kuukaudessa, blogipostaukset 2x kuukaudessa ja somepostaukset 3x viikossa
 • Maaliskuu: Paranna hakukoneoptimointia liikenteen ohjaamiseksi sivuillesi
 • Heinäkuu: Valmistele materiaalit syyskuun suuren lanseerauksen tueksi, ja aloita ennakkomarkkinointi somessa, tarjoa uutiskirjeläisille ennakkotarjous lanseerattavasta tuotteesta uutiskirje-tilaajien saamiseksi ja myynnin kasvattamiseksi
 • Syyskuu: Suuri lanseeraus ja sitä tukeva mainoskampanja Instagramissa, Facebookissa ja Googlessa
 • Marraskuu: Tarjouskampanja syyskuussa lanseeratusta tuotteesta, tuotenostot somessa

Kun tavoitteet on saavutettu?

Muista, että työ ei lopu, kun tavoitteet on saavutettu. Silloin asetetaan uudet tavoitteet, ja jatketaan niitä menestyksekkäitä toimia, joilla tavoitteet on saavutettu.

Huom. On vaikeaa ostaa sellaista josta ei tiedä. Tuo yrityksesi siis asiakkaidesi näkyville ja kerro tarjoamistasi palveluista ja tuotteista. Me S-Comilla voimme auttaa sinua yrityksesi markkinointistrategian luomiseksi ja toteuttamiseksi. Lue lisää tarjoamistamme palveluista!