• FIN   |   EN

 • Rekisteriseloste

  Rekisteriseloste • Schmidt Communications Oy

  Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

  REKISTERIN NIMI
  Schmidt Communications Oy:n osoite- ja rekisteritietokanta.

  REKISTERINPITÄJÄ
  Schmidt Communications Oy / Melina Schmidt
  Hämeenkatu 28 E 3. krs, 20700 Turku
  045 801 3901
  melina@s-com.fi

  TIETOSUOJAVASTAAVA
  Schmidt Communications Oy / Melina Schmidt
  Hämeenkatu 28 E 3. krs, 20700 Turku
  045 801 3901
  melina@s-com.fi

  REKISTERÖIDYT
  Schmidt Communications Oy:n sähköisen VIP-uutiskirjeen tilaajat sekä verkkokaupan asiakkaat.

  REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE
  Schmidt Communications Oy:n palveluiden käyttäjän (jäljempänä “Käyttäjä”) suostumuksella tapahtuva Schmidt Communications Oy:n palveluihin sekä niihin kulloinkin kuuluviin toimintoihin (jäljempänä “Palvelu”) liittyvä henkilötietojen käsittely.

  REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
  Käyttäjän henkilötietoja käsitellään Palveluun liittyvien asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen ja kehittämiseen, analysointiin, markkinointiin, tilastointiin sekä Palvelun tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen.

  REKISTERIIN TALLENNETTAVAT HENKILÖTIEDOT
  Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:
  Yhteystiedot:
  – Etunimi, sukunimi
  – Sähköposti
  – Osoite
  – Puhelinnumero
  – Yrityksen nimi.

  REKISTERÖIDYN OIKEUDET
  Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen melina@s-com.fi.

  Tarkastusoikeus
  Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

  Oikeus tietojen oikaisemiseen
  Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

  Vastustamisoikeus
  Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

  Suoramarkkinointikielto
  Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

  Poisto-oikeus
  Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

  On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

  Suostumuksen peruuttaminen
  Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

  Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle
  Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

  Valitusoikeus
  Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

  Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot.

  SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
  Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti: s-com.fi.

  Henkilötiedot saadaan, kun käyttäjä tilaa VIP-kirjeen, lataa jonkin maksuttoman tuotteen tai oppaan, päivittää omia tietojaan, ostaa verkkosivujen kautta jonkin yrityksen tuotteen, liittyy ilmaisiin kilpailuihin tai arvontoihin. Tietoja saadaan myös evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla.

  SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET
  Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin Schmidt Communications Oy:n ulkopuolelle. Henkilötietoja voidaan kuitenkin luovuttaa Suomen lakien mukaisesti viranomaisille niin pyydettäessä.
  Rekisteri on tallennettu tietojärjestelmään ja se on suojattu ja sijoitettu siten, ettei ulkopuolisilla tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin. Ja ne ovat salasanoin suojattu.
  Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palveluntarjoajia:
  – WooCommerce/WordPress
  – MailChimp
  – Checkout.

  MAKSULIIKENTEEN TIEDOT
  Maksujen välittäjänä toimii Checkout.fi. Joissakin tapauksissa maksujen välitys toteutetaan laskulla. Asiakkaan verkkopankkimaksamisen tai luottokortin tiedot eivät tallennu yrityksen järjestelmiin vaan jäävät maksujenvälityksestä vastaavan yrityksen tietoihin.

  KÄSITTELYN KESTO
  Käyttäjän tiedot tuhotaan, kun se ei ole enää tarpeellinen käyttötarkoitusta varten. Henkilötietoja säilytetään maksimissaan 12 kuukautta sen jälkeen, kun käyttäjä on avannut viimeisen sähköpostin tai markkinointikirjeen.

  HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄT
  Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

  TIETOJEN SIIRTO EU:N ULKOPUOLELLE
  Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

  AUTOMAATTINEN PÄÄTÖKSENTEKO JA PROFILOINTI
  Schmidt Communications Oy käyttää sivustollaan evästeitä. Näin pystymme tunnistamaan kävijän, joka vierailee sivustolla useasti. Jokainen eväste vanhenee tietyn ajan kuluttua, riippuen sen käyttötarkoituksesta. Käyttämällä yrityksen sivustoja annat suostumuksen evästeiden käyttöön tällä sivustolla kuvatulla tavalla.

  Yritys käyttää seuraavia evästeitä:
  – Kirjautumis- ja toimintaeväste (esimerkiksi asetusten tallentaminen kirjautumisen yhteydessä)
  – Analyysievästeet (Google Analytics, tiedon avulla yritys parantaa sivuston toimivuutta)
  – Kohdistetut- tai mainosevästeet (Facebook ja Google, mainonnan kustannustehokas käyttö, eivät sisällä henkilötietoja).

  Muut verkkosivustot, joille mahdollisia linkkejä on, keräävät ja hyödyntävät evästeitä heidän tarpeidensa mukaan. Sivuston käyttäjän tulee itse hyväksyä jokaisen sivuston evästeet itse. Mikäli käyttäjä ei hyväksy, että hänestä kerätään tietoja, kyseisen sivuston käyttö tulee välittömästi lopettaa.

  Melina Schmidt
  Schmidt Communications Oy
  Hämeenkatu 28 E 3. krs, 20700 Turku

  S-Com VIP-lista | S-Com Shop | Palaa S-Comin etusivulle tästä

  > Finlex – Henkilötietolaki 523/1999